Maugstrups stjerne-udstykning:

Som så mange andre landsbyer blev Maugstrup "udskiftet" i slutningen af 1700-tallet (Nærmere bestemt år 1772). Det vil sige, at man gik over til en anden fordeling af jordene end hidtil.
Bønderne fik nu samlet al deres jord på ét sted, i stedet for at have mange små jordlodder rundt omkring.
Mange steder flyttede familierne væk fra landsbyerne, og ud på deres egne marker; men det var ikke tilfældet i Maugstrup. Her blev de fleste boende i landsbyen, hvor gårdene var placeret langs bygaden, og anlagde da marker og hegn således, at de strålede ud fra byen som spidserne på en stjerne, deraf betegnelsen "Stjerneudstykning".
Den dag i dag er det stadig muligt at bese dele af denne udstykning, da den er usædvanlig godt bevaret, faktisk den bedst bevarede i Sønderjylland.
For at få et ordentlig overblik må man en tur op i kirketårnet, og så beskue markerne vestover, her vil man via de levende hegn tydeligt kunne se markernes stjerneform.