Sogneforeningen for Maugstrup - Simmersted og omegn.

Sønderskov-stien:
Ikke egnet til barnevogn o.l.

 
 

Sønderskov-stien

 
 

Turen starter på Simmersted Byvej i den østlige ende.

Gå til hjørnet af Simmersted Byvej og Sommerstedvej.
Til højre for vejskiltene ( bl.a. til Haderslev 10), går man ned til marken (der er opsat markerings pæle) og drejer til højre, og følger skel mellem mark og grøft.
Inden længe skal man dreje til venstre og blive ved med at følge kanten af marken og hegnet. Når man kommer til indhegnet nåleskov (juletræer og pyntegrønt), skal man gå over en overgang for at komme videre.
Turen fortsætter op til Sønderskov, hvor man følger skovvejen rundt, indtil man kan tage markvejen ud til landevejen (Simmerstedholm).
Her drejes til venstre, og man følger vejen indtil man når til Sommerstedvej. Her kan drejes til venstre, og man følger Sommerstedvej indtil Simmersted Byvej - ELLER man kan gå lige over Sommerstedvej og følge grusvejen til Simmersted.