Embedsbeskrivelse for embedet som kirkebogsførende sognepræst i tresognspastoratet, Vojens – Jegerup – Maugstrup, i Haderslev Stift.

Menighedsrådene oplyser følgende om embedet:

 

Folketal / folkekirkemedlemmer:

Vojens        4.073 / 3.498

Jegerup      3.130 / 2.770

Maugstrup      482 / 421

 

Kirker:

 

Vojens Kirke er en genforeningskirke, som er bygget i 1925. Der er 250 siddepladser. God vedligeholdt stand.

Orgel: Marcussen og søn 1974, 14 st.

Præst: I Tresognspastoratet er ansat 3 præster, hvoraf den ene stilling er ledig.  

Kirken ligger på en åben plads ved kirkegården.

Ansatte medarbejdere: Kirkegårdsleder, 3 kirkegårdsmedhjælpere, kirkesanger – herudover fælles kordegn og 2 fælles organister, som dækker hele tresognspastoratet.

Vojens menighedsråd består af 8 medlemmer.

Formand Finn Lykkeskov, Syrenvej 17, 6500 Vojens, tlf. 29 62 48 59.

 

Jegerup Kirke er en Middelalder kirke bygget ca. 1150. Der er 165 siddepladser. God vedligeholdt stand.

Orgel: Marcussen 2006, 11 st.

Jegerup præstegård bebos af:

Tresognspastoratets sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

Kirken ligger på kirkegården.

Jegerup menighedsråd består af 7 medlemmer.

Formand Birte Stark, Østerengvej 4, 6500 Vojens, tlf. 74 54 03 00.

 

Maugstrup Kirke er en Middelalder kirke. 130 siddepladser. God vedligeholdt stand.

Orgel: Marcussen 1983, 10 st.

Maugstrup præstegård bebos af:

Tresognspastoratets sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.

Kirken ligger på kirkegården.

Maugstrup menighedsråd består af 5 medlemmer.

Formand Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens, tlf.74 50 63 04.

 

Endeligt er der et stort og positivt samarbejde vedrørende fælles kirkeblad.

 

Arbejdsforhold:

Gode folkekirkelige forhold med mange kirkelige aktiviteter. Rigt foreningsliv.

Der er to kommunale plejehjem. Vor gudstjenesten deles med andre præster.

Tresognspastoratets konfirmandundervisning er jævnt fordelt mellem de 3 præster.

 

Der er i forbindelse med Vojens Kirke, en forholdsvis ny Sognegård, som indeholder mødelokaler, køkkener, kordegnekontor, præstekontorer mv.

Yderligere fakta om sognet kan ses på: https://sogn.dk › maugstrup