Menighedsråd og personale: 

Kirkekontoret:
Kordegn Karen M. Beckert, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04,   E-mail: kmb@km.dk
Åbent hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.

Sognepræst:
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, 
Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 63 27,   E-mail: NBC@km.dk  Mandag fri.

Sognepræst:

Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.

Tlf. 74 54 11 11,   E-mail: LOML@km.dk. Mandag fri.

Sognepræst:

Pia Haaning Lorenzen, Østerled 4, 6500 Vojens. (kirkebogsførende for de tre sogne)

Tlf. 74 54 11 04,   E-mail: PHLO@km.dk.


Organist:

Maria Johannsen, Triegesvej 6, 1. tv, 6100 Haderslev. 

Tlf.: 21 38 05 50,  E-mail: danishsoprano@gmail.com

Kirkesanger:

Chresten Friis, Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev. 

Tlf.: 74 50 61 01,    E-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 A, 6500 Vojens, 

Tlf. 74 50 63 92 eller Mobil 52 24 21 68,  E-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Graver medhjælper:
Arne Riedel, Simmersted Byvej, 6500 Vojens

Menighedsrådet:

Formand:

Ulla Toft, Simmerstedholm 5, Simmersted, 6500 Vojens, 

Tlf. 74 50 63 04 eller 29 26 77 22,   E-mail: UTO@bbsyd.dk 

Næstformand:

Hanne Juhl Nissen, Simmersted Byvej 11, Simmersted, 6500 Vojens 

Tlf. 61 77 51 04,   E-mail: hannenissen@simmersted.dk 

Protokolfører:

Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens

Tlf. 23 34 51 80,   E-mail: gittejborst@gmail.com

Kirkeværge:

Hanne Juhl Nissen, Simmersted Byvej 11, Simmersted, 6500 Vojens

Tlf. 61 77 51 04,   E-mail: hannenissen@simmersted.dk 

Kontaktperson:
Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 64 26, E-mail: gittejborst@gmail.com

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Lis Vibeke Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens,   tlf. 20 16 16 32,   E-mail lis.duus@gmail.com

Skovudvalg:

Solveig Kappel, Ringgade 28, Maugstrup, 6500 Vojens,   tlf. 20 34 72 65,   E-mail solveig@is-skovgaard.dk

 

Menighedsrådets udvalg:

Præstegårdsudvalg:
Formand: Ulla Toft. Desuden består udvalget af Solveig Kappel og Lis Vibeke Duus. 

Kirke / kirkegård:
Formand: Lis Vibeke Duus. Desuden består udvalget af Solveig Kappel og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Skovudvalg:
Formand: Solveig Kappel. Desuden består udvalget af Gitte Borst og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Aktivitetsudvalg:
Formand: Hanne Juhl Nissen. Desuden består udvalget af Lis Vibeke Duus, Gitte Jessen Borst og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Valgbestyrelse:
Formand: Hanne Juhl Nissen. Desuden består udvalget af Lis Vibeke Duus og Gitte Jessen Borst.

Regnskabsfører:

Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 73 80,    E-mail: embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg:

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Lone Marie Lundsgaard, Frede Petersen, Vojens menighedsråd, Flemming Kramer, Jegerup menighedsråd og Ulla Toft, Maugstrup menighedsråd. 

Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup og Maugstrup.

Layout, opsætning og tryk: Nustrup Tryk. 

Distribution: I Maugstrup Sogn distribuerer Simmersted Friskole Kirkebladet til alle husstande.