Menighedsråd og personale: 

Kirkekontoret:

Kordegn Jette Juhl
Østerled 4, 6500 Vojens
Tlf. 74 54 37 04
E-mail:  jeju@km.dk
Kontor- / telefontid:
Mandag  -  torsdag   10.00 - 13.00
Fredag lukket

Sognepræst:

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 63 27,   E-mail: NBC@km.dk  Mandag fri.

Sognepræst:

Kst. Bo Bergholt Grymer

Tlf. 74 54 11 11,   E-mail: BOBG@km.dk. Mandag fri.

Sognepræst:

Pia Haaning Lorenzen, Østerled 4, 6500 Vojens. (kirkebogsførende for de tre sogne)

Tlf. 74 54 11 04,   E-mail: PHLO@km.dk.


Organist:

Maria Johannsen, Triegesvej 6, 1. tv, 6100 Haderslev. 

Tlf.: 21 38 05 50,  E-mail: danishsoprano@gmail.com

Kirkesanger:

Chresten Friis, Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev. 

Tlf.: 74 50 61 01,    E-mail: cff.sg@dlgnet.dk

Graver og kirketjener:
Heidi Bock, Borgvej 1a 6500 Vojens, 

 Mobil 52 24 21 68,  E-mail: HEIBO@km.dk

Graver medhjælpere:
Arne Riedel, Simmersted Byvej, 6500 Vojens

Heidi Ørskov Jensen, Borgvej 1a, Maugstrup

Menighedsrådet:

Formand:

Ulla Toft, Simmerstedholm 5, Simmersted, 6500 Vojens, 

Tlf. 74 50 63 04 eller 29 26 77 22,   E-mail: UTO@bbsyd.dk 

Næstformand:

Hanne Juhl Nissen, Simmersted Byvej 11, Simmersted, 6500 Vojens 

Tlf. 61 77 51 04,   E-mail: hannenissen@simmersted.dk 

Protokolfører:

Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens

Tlf. 23 34 51 80,   E-mail: gittejborst@gmail.com

Kirkeværge:

Hanne Juhl Nissen, Simmersted Byvej 11, Simmersted, 6500 Vojens

Tlf. 61 77 51 04,   E-mail: hannenissen@simmersted.dk 

Kontaktperson:
Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens

Tlf. 23 34 51 80, E-mail: gittejborst@gmail.com

Kirke-og kirkegårdsudvalg:

Lis Vibeke Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens,   tlf. 20 16 16 32,   E-mail lis.duus@gmail.com

Skovudvalg:

Solveig Kappel, Ringgade 28, Maugstrup, 6500 Vojens,   tlf. 20 34 72 65,   E-mail solveig@is-skovgaard.dk

 

Menighedsrådets udvalg:

Præstegårdsudvalg:
Formand: Ulla Toft. Desuden består udvalget af Solveig Kappel og Lis Vibeke Duus. 

Kirke / kirkegård:
Formand: Lis Vibeke Duus. Desuden består udvalget af Solveig Kappel og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Skovudvalg:
Formand: Solveig Kappel. Desuden består udvalget af Gitte Borst og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Aktivitetsudvalg:
Formand: Hanne Juhl Nissen. Desuden består udvalget af Lis Vibeke Duus, Gitte Jessen Borst og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Valgbestyrelse:
Formand: Hanne Juhl Nissen. Desuden består udvalget af Lis Vibeke Duus og Gitte Jessen Borst.

Regnskabsfører:

Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 73 80,    E-mail: embirk@mail.tele.dk

Redaktionsudvalg:

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Pia Haaning Lorenzen, Bo Bergholt Grymer, Jette Hansen Tiedemann, Vojens Menighedsråd. 

Ester Kordegaard, Jegerup Menighedsråd.   Ulla Toft, Maugstrup Menighedsråd og Marianne Nissen Sognemedhjælper Vojens.

Ansvarshavende: Menighedsrådene i Vojens, Jegerup og Maugstrup.

Layout, opsætning og tryk: Trygsag online. 74 52 25 22

Distribution: I Maugstrup Sogn distribuerer Simmersted Friskole Kirkebladet til alle husstande.Mail to Webmaster

Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Cookies indsamles kun til statistik om brugen af hjemmesiden.