Personale og Menighedsråd: 

Kirkekontoret:
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens.
Tlf. 74 54 37 04, E-mail: GSH@km.dk
Åbent hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.

Sognepræst:
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, 
Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens

Tlf. 74 50 63 27, E-mail: NBC@km.dk 

Mandag fri.

Sognepræst:

Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.

Tlf. 74 54 11 11, E-mail: LOML@KM.DK. Mandag fri.

Sognepræst:
Eva Riis Holm, Præstekontoret Vojens (kirkebogsfører), kontor Østerled 4, 6500 Vojens

Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup

Tlf: 74 82 11 01, E-mail: EHR@km.dk 

Træffes bedst mellem 10-11. Mandag fri.

Organister i tresognspastoratet:

Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf.: 74 59 12 27, E-mail: larsenogjakobsen@gmail.com

Julia Tabakova, Storegade 97 A, 2., 6100 Haderslev. Tlf.: 28 92 89 92, E-mail: julia@juliatabakova.dk

Kirkesanger:
Chresten Friis, Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev. Tlf.: 74 50 61 01. E-mail: cff.sg@dlgnet.ck

Graver og kirketjener:
Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 A, 6500 Vojens, Tlf. 74 50 63 92 - Mobil 52 24 21 68
E-mail: gravermaugstrup@bbsyd.dk

Graver medhjælper:
Arne Riedel

Menighedsrådet:

Formand:

Ulla Toft, Simmerstedholm 5, Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 63 04, E-mail: UTO@bbsyd.dk 

Næstformand:
Svend Erik L. Hansen, Simmersted Byvej 24, Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08, E-mail: SvendErikLHansen@hotmail.com

Kasserer:
Hanne Juhl Nissen, Simmersted Byvej 11, Simmersted, 6500 Vojens, 74 50 61 04, E-Mail: hannenissen@simmersted.dk 

Protokolfører:
Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens, tlf. 74 50 64 26, E-mail: gitte.jessen.borst@skolekom.dk 

Medlem:
Birgit L. Kristensen, Ringgade 25 C, Maugstrup, 6500 Vojens, tlf. 74 50 63 71, E-mail: birgit@enemarkkort.dk 

Kirkeværge:
Svend Erik L. Hansen, Simmersted Byvej 24, Simmersted, 6500 Vojens, tlf. 74 50 62 08, E-mail: SvendErikLHansen@hotmail.com 

Kontaktperson:
Gitte Jessen Borst, Lavgade 4, 6500 Vojens, tlf. 74 50 64 26, E-mail: gitte.jessen.borst@skolekom.dk 

Præstegårdsudvalg:
Formand: Ulla Toft, desuden består udvalget af Svend Erik L. Hansen og Birgit L. Kristensen. 

Kirke / kirkegård:
Formand: Birgit L. Kristensen, desuden består udvalget af Hanne Juhl Nissen og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Skovudvalg:
Formand: Svend Erik L. Hansen, desuden består udvalget af Gitte Borst, Birgit L. Kristensen og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Aktivitetsudvalg:
Formand: Hanne Juhl Nissen, desuden består udvalget af Ulla Toft, Gitte Jessen Borst og Niels Bjørn Christensen-Dalgaard

Valgbestyrelse:
Formand: Hanne Juhl Nissen, desuden består udvalget af Svend Erik L. Hansen og Ulla Toft.

Regnskabsfører:

Else Marie Birk, Hammelev Bygade 1C, 6500 Vojens. Tlf.: 74 50 73 80, E-mail: embirk@mail.tele.dk

Kirkebladsudvalg:

Eva Holm Riis, Lone Marie Lundsgaard, Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Ragnhild Stab-Nielsen og Ulla Toft.

Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen. Tlf.: 74 54 28 37 - Mobil: 20 10 05 17 Mail: kpl@net.dialog.dk