Folkekirken og menighedsrådene:
Menighedsrådene er en del af en større struktur, der til sammen udgør den danske folkekirke. Rådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken og stedet, hvor de knap 4,5 mio. medlemmer er direkte repræsenteret.
Ud over menighedsrådene udgøres folkekirken af forskellige kirkelige organer som provstier og stifter - og af administrative og politiske enheder. Deres indbyrdes forhold fremgår af illustrationen nedenfor