Bestyrelse og personale:


Bestyrelsen:

       Formand:

       Christian Greve Hansen         Tlf.: 74 50 60 30      Mobil: 20 23 66 30        Arb: 33 68 53 55

       Haderslevvej 7                    Mail: greve.maugstrup@gmail.com

       Maugstrup                          Mail arbejde: cgh@dlg.dk

       6500 Vojens

 

Næstformand:

       Keld Johanning                      Tlf.: 74 50 60 00    Mobil: 40 44 60 79

       Sommerstedvej 7                  Mail: kjohanning@mail.dk

       6500 Vojens

 

Kasserer:

       Klaus Meng                           Mobil: 22 91 27 48

       Østerskovvej 1a                     Mail: klaus@kmhandel.dk

       Simmersted

       6500 Vojens

 

Vandværkspasser:

       Claus Krab                             Mobil: 21 19 20 63

       Haderslevvej 3                       Mail: clauskrab@bbsyd.dk

       Maugstrup

       6500 Vojens

 

Protokolfører:

       Niels Martin Aggesen             Tlf.: 74 50 61 23     Mobil: 23 61 27 72

       Mellemhave 4                       Mail: nmaggesen@gmail.com

       Maugstrup

       6500 Vojens


 Personale: 

   Pedel:

             Sv. Å. Johanning

             Simmersted Byvej 

             6000 Vojens                         Tlf.: 74 50 62 21