Flyttemeddelelse: (brug musen for at skifte til ny indtatningsrude)
 
   Medlem nr:
 E-mail adresse:
   Flyttedato:
   Måleraflæsning:(hovedmåler)
   Navn: (fraflytter)
   Installationsadresse:
 Post nr. og by:
   Ny adresse: (fraflytter):
 Post nr. og by:
   Flytteopgørelsen sendes til ny adresse.
 Hvis navn på ny ejer kendes, bedes dette oplyst.
   Evt. meddelelse: