Informationer:

Aflæsning af vandmåler:

Sidst i november modtager aller forbruger et selvaflæsningskort, som bedes udfyldt og returneret via internettet.

Mvh
Bestyrelsen

Generalforsamling:

Maugstrup Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 på Maugstrup Kro.

Dagsorden i følge vedtægterne.Misfarvet tøj:

Hvis din bomuldsvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 liter vand.

Efter ca ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 liter vand.

Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.