Takstblad for Fællesvandværket Maugstrup

 
1. januar 2018
Index 101,27

 
Tilslutningsafgift (eks. moms):
 
a: Enfamiliehus i bymæssig bebyggelse:      Indskud hovedanlæg:

kr.

4.723,00

                                                                   Bidrag forsyningsledning

kr.

22.092,00

                                                                   Bidrag stikledning:

kr.

4.454,00

                                                                   I alt:

kr.

31.269,00

 
b: Enfamiliehus i åbent land:                      Indskud hovedanlæg:

kr.

9.446,00

                                                                  Bidrag forsyningsledning:

kr.

43.990,00

                                                                  Bidrag stikledning:

kr.

8.885,00

                                                                  I alt:

kr.

62.321,00

 
c: Landbrugsejendomme:                           Indskud hovedanlæg:

kr.

11.807,00

                                                                  Bidrag forsyningsledning:

kr.

54.986,00

                                                                  Bidrag stikledning:

kr.

11.107,00

                                                                  I alt:

kr.

77.900,00

 
d: For ejendomme, der ønsker at få vand fra Maugstrup Vandværk, og som ligger mere end 50 m fra nuværende ledningsnet, skal tilslutningsafgiften aftales med bestyrelsen.
 
e: Tilslutninger på Kongstedvej nord for nr. 1 og nr. 12 aftales med bestyrelsen og følger ikke punkt a, b eller c
 
f: Målerbrønde og vandmålere, der af en eller anden grund er blevet ødelagt, erstattes af forbrugeren på den pågældende adresse.
 
Beløbene for forsynings- og stiklednigsbidrag reguleres hvert år pr. 1. oktober iht. Danske Vandværkers prisindeks, baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik.
 
Vandafgifter (eks. moms):
Afgift, forbrug pr. m3:

kr.

2,40

Afgift på ledningsført vand, pr. m3:

kr.

6,18

Drikkevandsafgift, pr. m3:

kr.

0,19

Fast afgift, pr. år pr. ejendom / bolig:

kr.

740,00

Målerafgift, pr. år

kr.

100,00

 
Opkrævning foretages i 4 rater. (januar, april, juli og oktober)
Årlig opgørelse foretages pr. 1. december.
 
Gebyrer (eks. moms):
 
Rykker-, lukkebrev: (momsfri)

kr.

100,00

For sent eller ikke afleveret selvaflæsnings-oplysninger: (momsfri)

kr.

150,00

Flytteopgørelse:

kr.

150,00

Manuel aflæsning p.g.a. ingen selvaflæsnings-oplysninger tur: (momsfri)

kr.

450,00

Refusionsgebyr, forespørgsel advokat / ejendomshandler:

kr.

250,00

Ulovlig vandforbrug: (f.eks. brudt plombering)

kr.

3.000,00

Lukkegebyr:         faktiske omkostninger +

kr.

600,00

Genåbningsgebyr: faktiske omkostninger +

kr.

1.500,00

     

Danske Vandværkers indeks-tal:

1. oktober 1995:

100,00

 

Stigning/år

1. oktober 1996:

101,03

=

1,03 %

1. oktober 1997:

104,83

=

3,76 %

1. oktober 1998:

105,32

=

0,47 %

1. oktober 1999:

109,04

=

3,53 %

1. oktober 2000:

113,93

=

4,48 %

1. oktober 2001:

117,52

=

3,15 %

1. oktober 2002:

121,91

=

3,73 %

1. oktober 2003:

124,44

=

2,08 %

1. oktober 2004:

127,46

=

2,43 %

1. oktober 2005:

139,27

=

9,27 %

1. oktober 2006:

151,79

=

8,99 %

1. oktober 2007:

158,48

=

4,41 %

1. oktober 2008:

168,05

=

6,04 %

1. oktober 2009:

171,13

=

1,83 %

1. oktober 2010:

177,88

=

3,94 %

1. oktober 2010:

100,00

=

Nulstilling

1. oktober 2011:

102,30

=

2,30 %

1. oktober 2012:

105,52

=

3,15 %

1. oktober 2013:

107,10

=

1,50 %

1. oktober 2014:

107,19

=

0,08 %

1. oktober 2015:

100,00

=

Nulstilling

1. oktober 2015:

99,62

=

-0,38 %

1. oktober 2016:

101,27

=

1,66 %