Booking af hallen i Multihuset i Simmersted
se i listen om lokalet er ledigt og henvend dig derefter til Solveig Kappel solveigkappel@bbsyd.dk for reservation