Den Fri Aftenhøjskole starter igen januar 2019

Møderne afholdes fra kl. 19.30 - 21.30

 i Konfirmandstuen, Maugstrup Præstegård, Borgvej 3, 6500 Vojens


                                                                     Niels Bjerre: Fra en folkehøjskole (1890)