Den fri Aftenhøjskole i Maugstrup

Konfirmandstuen, Præstegården, Borgvej 3

Januar 2017

Mandag den 9. januar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Jørn Buch, Haderslev.

Emne: "De baltiske lande i 1990´erne”.


Mandag den 16. januar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Anders Thyrring Andersen, Århus. Emne: "Martin A. Hansens liv og forfatterskab".


Mandag den 23. januar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Bolette Kjær Jørgensen. Emne: ”Journalist, Etisk råd, m.m."


Mandag den 30. januar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Jens Chr. Gjesing, Haderslev. Emne: ”500 års reformationens jubilæum, og dens betydning, før og nu”.


Februar 2017

Mandag den 6. februar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag / Afstemningsmøde i Multihuset Simmersted: Mogens Rostgaard Nissen, Flensborg. Arkiv- og forskningsleder, ph.d. Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for sydslesvig.

Emne: Foredrag med titlen "Karl Otto Meyer - at leve så dansk, at det smitter".

Arrangør: Maugstrup Menighedsråd og Den kreative Forening.


Mandag den 13. februar kl. 19.30 – 22.00:

Foredrag: Svend Åge Karup, Haderslev. Emne: "Kejserinde Dagmar og Skt. Petersborg". 


Mandag den 20. februar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Katrine N. Christensen-Dalsgaard, Maugstrup Præstegård. Emne: Thorkild Hansen "Slavernes Kyst". 


Mandag den 27. februar kl. 19.30 – 21.30:

Foredrag: Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, Maugstrup Præstegård. Emne: ”Kristningen af Danerne". 


Alle interesserede er velkommen til at deltage i aftenhøjskolen, som afholdes i konfirmandstuen, Maugstrup Præstegård. 

Der er indlagt pause til medbragt kaffe/the. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Pris kr. 30,00 pr. foredrag. Dog undtaget "Afstemningsmødet" den 6. februar 2017, hvor pris for hele arrangement er 60,- kr. I pausen serveres der et lækkert kaffebord af Den kreative Forening, Simmersted. 

Med venlig hilsen Udvalget for ”Den fri Aftenhøjskole”