Aktiviteter og informationer:


Renovering af Præstegårds laden.

Maugstrup menighedsråd har i efteråret 2011 afsluttet en større renovering på præstegårdens ladebygning i samråd med arkitekt og i overensstemmelse med de kirkelige myndigheder. Der er pålagt nyt stråtag - med tagrør af bedste kvalitet, og desuden opsat undertag med brandisolerings væv.
Samtidig blev gavlen mod kirken ny opført, for at udbedre de store sætnings skader i den gamle gavl.
Tag og fag er nu i bedste stand, og det er en glæde, at se den helhed, der er kommet over hele præstegården. 

Økonomien er fremkommet ved salg af bygningerne fra forpagtergården, samt et mindre lån fra Haderslev Stift.


Præstegårdsudvalget Nis Mikkelsen
Maugstrup MenighedsrådFolkekirken og menighedsrådene:
Menighedsrådene er en del af en større struktur, der til sammen udgør den danske folkekirke. Rådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken, og stedet hvor de knap 4,5 mio. medlemmer er direkte repræsenteret.
Udover menighedsrådene udgøres folkekirken af forskellige kirkelige organer som provstier og stifter, og af administrative og politiske enheder.


Menighedsrådene:
Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken.
Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.
Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.
Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 læge medlemmer samt sognets præster.
Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på
sognets menighedsråd.

Kirkelig ledelse:
Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse.
Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier.
Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

  • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
  • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
  • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.
Menighedsrådsløftet:
Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd,
afgiver vedkommende menighedsråds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det
mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke,
så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.